Fraflytning/Flyttesyn

Ifølge lejekontrakten udarbejder lejer og udlejer sammen en fraflytningsrapport.

Ved aflevering af lejligheden, som i henhold til § 8 stk. 2 skal ske mindst 15 dage før lejemålets ophør, skal lejligheden og eventuelle pulterrum, cykelrum m.v. være totalt ryddet og rengjort.

Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til den 1. i en måned (opsiger du eksempelvis din lejlighed den 20. august, ophører lejemålet den 1. december).