Forsikring

Ejendommens forsikring dækker udlejerens erstatningsansvar over for tredjemand og for visse skader på bygninger.
Ejendommens forsikring dækker således for skader på ejendommen i forbindelse med brand, vand, storm, kortslutning i el-installationerne, bygningsskader ved indbrud m.m.

Du skal være opmærksom på, at udlejer og ejendommens forsikring ikke dækker skader på dit private indbo.

Et eksempel:
Lad os antage, at en radiator i lejligheden ovenover bliver utæt, at din lejligheds loft og en væg bliver beskadiget, og at dit gulvtæppe bliver ødelagt af det nedsivende vand.

Ejendommens forsikring vil dække reparation af loft og væg. Din egen indboforsikring vil erstatte dit ødelagte gulvtæppe. Hvis du ikke har en forsikring, må du selv bære tabet af det ødelagte tæppe.

Vi anbefaler derfor, at vore lejere forsikrer sig, og evt. kontakter sit forsikringsselskab og undersøger, om ens egen forsikringsdækning er tilstrækkelig.