Antenneforhold

I de ejendomme hvor der ikke er indlagt Stofa eller andet, skal lejerne selv sørge for oprettelse heraf direkte ved udbyder.

Udgifter i forbindelse med oprettelse og abonnement betales ligeledes af lejer.

Der betales ikke hertil via huslejen.

I nogle af vore ejendomme, er der indlagt kollektivt antenneanlæg (AN-TV).
Hertil forpligter lejerne sig til at købe minimumspakken.