El – Gas

I forbindelse med indflytning og fraflytning aflæses både elmåler og evt. gasmåler. Aflæsningen indtelefoneres til henholdsvis Energi Nord, samt forsyningsvirksomhederne af udlejer.

Elregning og evt. gasregning sendes direkte til lejer, da der ikke betales for dette til udlejer via huslejen.